Referencie na Webysemináre

Prečítajte si ohlasy zúčastnených klientov

Mám záujem
  • Referencie

Webové sídla obcí v súlade so zákonom  

     Vyše 280 slovenských obcí využíva pre svoju www stránku redakčný systém Webyportál.
Je v súlade so všetkými zákonnými predpismi špeciálne upravený pre potreby samosprávy.
Z 8 ocenených www stránok obcí v súťaži Zlatý erb v roku 2014,  5 obcí  používa redakčný systém WEBYPORTÁL.
Prečítajte si, čo o spolupráci hovoria starostovia obcí